Algemene voorwaarden & huisregels

Algemeen

 • Bij het aanschaffen van een dagkaart is het overhandigen van een geldig legitimatiebewijs/rijbewijs verplicht. Dit houden wij hier als borg voor het polsbandje. Het polsbandje is nodig om de sauna deur te openen.
 • Om de rust en privacy van onze gasten te kunnen waarborgen is het gebruik van mobiele telefoons of andere elektronische apparatuur niet toegestaan bij het zwembad/sauna.
 • Voor jouw eigen veiligheid maken we in de diverse ruimtes gebruik van beveiligingscamera’s. De beelden worden enkel geraadpleegd bij diefstal of overtredingen.
 • De sauna/fitnessruimte is niet toegestaan voor mensen onder de 18 jaar.
 • Het dragen van badkleding/zwemkleding is in de sauna niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn verboden.
 • Het is verboden om op buitenschoenen te sporten.
 • Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol, drugs en andere stimulerende middelen bij ons te sporten.
 • Het restaurant van Fashion Hotel Amsterdam mag met sportkleding betreden worden, mits deze schoon zijn. Dit mag ook niet betreden worden in badjas/badkleding.
 • Roken is verboden.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte etenswaren/dranken in WellCome Wellness te nuttigen, evenals het nuttigen van alcoholhoudende dranken.
 • De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, schade, verlies of ongevallen in en om WellCome Wellness.
 • Het aan/uitkleden dient gedaan te worden in de daarvoor bestemde kleedruimte.
 • Wij hebben aangepaste openingstijden op feestdagen. Aangepaste openingstijden worden ruim op tijd gemeld.
 • Alle leden van WellCome Wellness onderschrijven zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepaling van dit reglement.
 • De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van WellCome Wellness gebruikt.
 • Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 • Abonnementsvormen worden automatisch verlengd, dit geldt niet voor de maandkaarten die maandelijks betaald worden.
 • De aanwijzingen van de medewerkers dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Storend gedrag: verbaal, non-verbaal, overtreding van de huisregels en ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan. Gasten die zich hier niet aan houden dienen WellCome Wellness, na volledige betaling, direct te verlaten.

Zwembad

 • Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang tot het complex als zij onder begeleiding zijn van een volwassene.
 • Alle toegangsbewijzen zijn alleen geldig tijdens de officiële openingstijden.
 • Papier en afval dient men in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren.
 • Zonder badkleding zwemmen is niet toegestaan.
 • Ouders blijven te allen tijden verantwoordelijk voor de veiligheid en het gedrag van de onder hun toezicht aanwezige kinderen.
 • Het is verboden te duiken.
 • In het zwembad mogen geen handelingen worden verricht die strijdig zijn met hygiëne, zoals bv. scheren, nagels knippen etc.
 • Tassen etc. meenemen naar het zwembad is niet toegestaan.
 • Voor het gebruik van het zwembad is douchen verplicht.

Sauna

 • Het dragen van badkleding/zwemkleding is niet toegestaan.
 • Bij het gebruik van de sauna dient een badlaken te worden gebruikt.
 • Minimale leeftijd is 18 jaar.
 • In de sauna mogen geen handelingen worden verricht die strijdig zijn met de hygiëne, zoals bv. scheren, nagels knippen etc.
 • Voor het gebruik van de sauna is douchen verplicht.
 • Tassen etc. meenemen in de sauna is niet toegestaan.
 • Erotische handelingen in de sauna zijn verboden.
 • Papier en afval dient men in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren.

Fitness ruimte

 • Het is niet toegestaan om jassen, tassen etc. mee te nemen in de fitnessruimte.
 • Leden onder de 18 jaar mogen niet fitnessen.
 • Tijdens het sporten is het gebruik van een handdoek verplicht.
 • Gewichten, halters en andere materialen dienen na gebruik weer te worden teruggelegd.
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee naar binnen te nemen: het gebruik van een kunststof bidon is wel toegestaan.
 • Na gebruik toestellen schoon achterlaten.

Kluisjes

 • Wij stellen je in de gelegenheid om gebruik te maken van de kluisjes.
 • Laat de kluisjes na gebruik schoon achter.
 • De directie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om WellCome Wellness.

Lidmaatschap

 • Men is lid vanaf het invullen van een inschrijfformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap.
 • De opzegtermijn bedraagt één volledige kalendermaand.
 • Tussentijds opzeggen bij halfjaarlijkse of jaarlijkse abonnementen is niet mogelijk.
 • Opzeggen is alleen mogelijk d.m.v. het sturen van een mail of invullen van een formulier aan de balie. (Als je binnen 5 werkdagen geen bevestiging hebt ontvangen, graag contact opnemen)

Betaalwijze

 • Er kan contant en via pin mogelijkheid per halfjaar of per jaar vooruit betaald worden.
 • Een automatische incasso kan per maand, halfjaar of per jaar worden geïncasseerd.

Inschrijfgeld

 • Iedereen die lid wordt is €25,- inschrijfgeld verschuldigd.
 • Inschrijfgeld kan automatisch worden geïncasseerd gelijk met de eerste afschrijving of het kan bij de balie worden afgerekend tijdens het inleveren van de lidmaatschapsformulieren.
 • Oud-leden die na een opzegging weer inschrijven, zijn €12,50 verschuldigd.
 • Na inschrijving ontvang je een ledenkaart.

Ledenkaart

 • Ieder lid heeft een persoonlijke ledenpas. In verband met de registratie haalt ieder lid zijn eigen pas door de kaartlezer bij binnenkomst, dus ook als je met z’n tweeën tegelijk naar binnen wilt.
 • Het is niet toegestaan iemand anders via jouw ledenpas toegang te verschaffen.
 • Bij diefstal of verlies dien je dit z.s.m. te melden bij de receptie. Er dient dan een nieuwe ledenkaart te worden aangeschaft.
 • De kosten van een nieuwe ledenkaart bedragen €5,00.

Wijzigingen abonnement

 • Wijzigen kunnen bij de balie worden doorgegeven, via de mail of telefonisch voor het einde van de maand.
 • Met ingang van de nieuwe maand is de wijziging van kracht.

Blokkeren

 • Indien je tijdens ziekte/blessure of zwangerschap of andere redenen niet in staat bent te komen sporten/gebruik te maken van de wellness is het mogelijk het abonnement tijdelijk te blokkeren. Tijdens deze blokkade blijf je gewoon lid, blijf je ingeschreven staan en ben je geen contributie verschuldigd.
 • Blokkeren dient schriftelijk te worden aangevraagd d.m.v. het sturen van een e-mail of invullen van een formulier aan de balie. (Als je binnen 5 werkdagen geen bevestiging hebt ontvangen, graag contact opnemen)
 • Tijdens de blokkade is het niet mogelijk om gebruik te maken van de faciliteiten.

Korting met vertoon lidmaatschapspas

 • Bij vertoon van de lidmaatschapskaart krijg je 25% korting op alle behandelingen in de salon van WellCome Wellness.

Veiligheid en hygiëne

 • De nooddeuren mogen enkel en alleen worden gebruikt in geval van nood.
 • Eventueel gebreken aan toestellen, douches, kleedkamers, sauna’s etc. a.j.b. melden aan de balie.